Historiskt galleri

Här visas bland annat bilder från de många utställningar vi har haft på Jordhammars Herrgård. En lokal föreningen hade under 25 år.