Kontakt

Vill du bli medlem eller har du ett evenemang på gång där vi skulle kunna få delta? 
Kontakta någon i styrelsen.

Asta Backman, ordförande, tel 0303-775016, 0706-012655

Ann-Britt Rippe, sekr, tel  031-298046,  0723-298046, ann-britt.rippe@outlook.com

Inger Karlsson, kassör,tel  0303-551 66, 0727-000966,   lyraninger@gmail.com

Kerstin Bergstrand, ledamot, tel 0303-773960, 0708-645584,
 bergstrand.kerstin@telia.com

Solveig Embring, ledamot, tel 073-9669020, mail solpensel@Yahoo.se

Medlemmar:

Ägnar sig åt:

Kontaktuppgifter:

Ingrid Andersson

Näverslöjd, ljusstöpning

0722-10 12 12    marine2000@telia.com

Britt Ankargren

Väver mattor, virkning

0705-79 50 64

Asta Backman

Vävnad, virkning

0303-77 50 16                                     

Sören Backman

Träarbeten

0303-77 50 16, 0703-51 53 25                      

Berit Berggren

Lappteknik

0303-886 52, 0735-66 64 00                   berit.berggren5@gmail.com

Kerstin Bergstrand

Glassmycken och bruksföremål i glas

0303-77 39 60, 0708-64 55 84
glassmycket@telia.com
www.glassmycket.se 

Lars Bohlin

Sjömansarbete - knopar

0303-77 00 08, 0705-97 00 08   firma.knopen@telia.com

Karin Edén

Keramik, bruksföremål

0303-77 31 57, 0706-26 32 84 karin.eden@brevet.nu

 

   
Echset M Johansson

 

Trådtjack, järnsmycken och kläder i batik  0737-15 34 94         echset.mj@gmail.com      www.echsets.se

 

 

                                    

Liselotte Johansson

Keramik 0738-40 12 20       liselotte68@telia.com

Inger Karlsson

Vävning, stickat

0303-551 66

lyraninger@gmail.com 

Mona Karlsson Väv- och stickning 0303-77 01 21, 0705-77 07 35

Margreta Lund

Tenntrådsbroderi

0303-77 11 33           margreta.lund@tele2.se

Bertil Mark

Handgjort papper baserat på lump

0709-99 45 69       bertil.mark@telia.com

Birgitta Olausson

 

Lappteknik, tovat och vävning 0522-869 18, 0707-41 00 90 birgittas.hantverk@telia.com www.birgittashantverk.se

Anita Pettersson

Sömnad, vävnad, tenntrådsflätning

0703-12 38 99

Ulla-Britt Reuterberg

Tovat, silverstickning

0302-144 45, 0736-96 04 98
lubreuter@tele2.se

Ann-Britt Rippe

Lappteknik

031- 29 80 46                               ann-britt.rippe@comhem.se

Lillemor Skoglund

 

Pappersblommor 0303-810 21, 0739-98 27 21
lillemorskoglund@outlook.com

Gunilla Svantesson

Tovat, glas- och porslinsmålning, textiltryck och lampskärmar

0303-77 53 51, 0703-12 78 02

gunilla-stig.svantesson@telia.com

Erik och Gull-Britt Sved

Träarbeten, svepteknik

0303-77 35 66
erik.sved@swipnet.se
gb.sved@swipnet.se

 

   

Anne-Lise Östmann

Stickat, vrakvedsvävnader

 0705-40 91 49    enna_esil@hotmail.com

 Solveig Embring    Tovade djur och Gratulationskort

0303-22 53 75   0739669020

solpensel@yahoo.se

solpenseldesign.blogspot.se

 

 Hittar du inte den slöjdare du söker ber vi dig kontakta någon i styrelsen.