Detta händer 2017

Välkommen till ett nytt innehållsrikt slöjdår 2017

Om inget annat meddelas så är nedanstående aktiviteter i Vuxenskolans lokaler i Stenungsund. Medlemsmöten 14.30-17,00

7 februari          Medlemsmöte

11 mars              Årsmöte  11,00

30 mars-1 apr    Påskmarknad Jordhammar

20 april              Ev Vårmarknad

25 april              Medlemsmöte

30 maj               Medlemsmöte

7-28 juli            Sommarutställning, Fregatten Stenungsund

29 aug               Medlemsmöte

29-30 sept         Slöjdvandring

11 okt prel         Särladagen    (plats meddelas senare) 11-16

31 okt                Medlemsmöte

17 nov-2 dec      Julutställning på Mariagården